Postări populare

miercuri, 27 mai 2015

We must love - Trebuie să iubim


We must love, everything and everybody that bring love to the fore in us. We have to do that not only because is the proper way of living but also because all that love will come back to us in a form or another. It may not come from the same thing or person that we have offered our love, but it will definitely come back. Love attracts love, like gratitude attracts grace. Eventually love will become a way of being and not something that we give or receive.

Trebuie să iubim, totul și pe toți cei ce aduc iubirea la suprafață în noi. Trebuie să facem asta nu doar pentru ca este modalitatea reală de a trăi dar și pentru că toată această dragoste se va întoarce la noi într-o formă sau alta. S-ar putea să nu se întoarcă de la aceiași persoană sau lucru cărora le-am oferit iubirea, dar cu siguranță se va întoarce înapoi. Dragostea atrage dragoste, așa cum recunoștința atrage grație. În cele din urmă dragostea va deveni un mod de a fi și nu ceva ce dăm sau primim.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu