Postări populare

joi, 4 septembrie 2014

The past is dust - Trecutul este doar praf


What else is failure
If not an opportunity
To challenge my own incapacities
With joy and determination?

Ce altceva este eșecul
Dacă nu o ocazie
De a ne provoca incapacitățile
Cu bucurie și determinare?

If you make a mistake 
In spite of your best intentions
Remember this mantra:
”The past is dust.”

Dacă faci o greșeală
În ciuda intențiilor tale bune
Adu-ți aminte de această mantră:
„Trecutul este doar praf.”

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu