Postări populare

luni, 27 octombrie 2014

The sea of silence - Marea de liniște

To meditate is to immerse in the sea of silence. The deeper we dive more peace, light and delight surcharge our being.Eventually we will reach the bottom of the sea, that is the Source of Light and Delight, our Source, the Source of everything. But in order to be able to dive deep within the sea of silence, we need to cast aside all of our attachments.Attachments create thoughts, and these thoughts keep us at the surface of the sea. Sooner or later, if we are sincere in our spiritual life we will be able to dive into the sea of silence and enjoy all its divine qualities.

A medita inseamnă să te scufunzi în marea de liniște. Cu cât mai adânc plonjăm cu atât mai mult pacea,lumina și fericirea ne vor încărca ființa. În cele din urmă vom atinge fundul mării, care este Sursa Luminii și a Beatitudinii, Sursa noastra, Sursa a tot. Dar pentru a putea să plonjăm în marea de liniște, trebui să lăsăm la o parte toate atașamentele noastre. Atașamentele creează gânduri, și aceste gânduri ne țin la suprafața mării. Mai devreme sau mai târziu, dacă suntem sinceri în viața noastră spirituală, vom fi capabili să plonjăm în marea de liniște și să ne bucurăm de toate calitățile ei divine.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu