Postări populare

vineri, 9 ianuarie 2015

Feed the soul - Hraniți sufletul

Each and every little spiritual action that we take is feeding our soul. Once the soul is strong enough, it can manifest the divine qualities that it was meant to manifest. Every soul has some special divine qualities to manifest, according to its level and its mission in this world. So never think that what you do is not enough, or that is to late to be spiritual. Being spiritual is a way of life, a divine way of life, and sooner or later, we all are going to follow this way of life, just because that is the way of life that can give us real and lasting happiness. And happiness is our destiny, our destination.

Fiecare actiune spirituală pe care o facem ne hrănește sufletul. Odată ce sufletul este suficient de puternic, el poate manifesta calitățile divine pe care a fost destinat să le manifeste. Fiecare suflet are anumite calități divine speciale pe care să le manifeste, conform cu nivelul și misiunea acestuia aici pe pământ. De aceea nicodată să nu considerați că ceea ce faceți nu este suficient, sau că este prea târziu pentru a fi spiritual. A fi spiritual este un mod de viață, un mod de viață divin, și mai devreme sau mai târziu, noi toți vom avea acest mod de viață, pentru simplu fapt că acesta este modul de viața ce ne poate oferi fericire reală și permanentă. Și fericirea este destinul nostru, destinația noastră.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu