Postări populare

luni, 2 februarie 2015

The drop and the ocean - Picatura și oceanul

If we do not kneel and pray, life will bring us into our knees. And why is that? That is because is into humbleness that we can become one with our Source. Only when we can forget about our little personalities, our little ego, we can have real oneness with what we really are, with the One that is everything. Is only through humility that the drop can become the ocean again. It is in the drop's destiny to go back into the ocean, and is into our destiny to become everything. From the Delight that is the Source of everything we came, and into that Delight we will go at the end of our journey. 


Dacă nu îngenunchem pentru a ne ruga, viața ne va aduce în genunchi. De ce? Pentru că doar prin umilința noastră putem deveni una cu Sursa. Doar atunci când putem uita de micile noastre personalități, micul nostru ego, doar atunci putem avea unitate cu ceea ce suntem cu adevărat, cu Acela ce este totul. Doar prin umlință picătura poate deveni oceanul din nou. Este destinul picăturii să se întoarcă în ocean, așa cum este destinul nostru să devenim totul. Din Bucuria care este Sursa a tot am venit, și în acea Bucurie ne vom întoarce la sfârșitul călătoriei noastre. 

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu