Postări populare

marți, 3 martie 2015

The ultimate power - Puterea ultimă

Love is the ultimate power, all the other spiritual or occult powers fade away in front of the divine, unconditional love. There is a song saying ”Too much love will kill you” , and that is true. We all have a limited capacity to receive love from God. But that does not mean that we cannot expand our capacity every day till the moment we realize that inside us the infinite love of the Supreme abides. 
Living without love is to pretend to live, because there is no real life without love. So let us love and be loved, so that God can be manifested and fulfilled in and through us all in a divine Game.

Dragostea este puterea ultimă, toate celelate puteri spirituale sau oculte dispar in fața dragostei divine, necondiționate. Este un cântec care spune, „Prea multă dragoste o să te ucidă” , și asta este adevărat. Noi toți avem o capacitate limitată de a primi dragoste de la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu putem lărgi această capacitate în fiecare zi, până când ne vom da seama ca dragostea infinită a Supremului locuiește în noi. A trăi fără dragoste înseamnă să te prefaci că trăiești, pentru că nu există viața reală fără dragoste. Haideți să iubim și să fim iubiți,astfel încât Dumnezeu să poată fi manifestat și împlinit în și prin noi toti într-un Joc divin.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu