Postări populare

sâmbătă, 10 mai 2014

Life's lessons - Lecțiile vieții


Our present life is the result of all our choices. If we are not satisfied with our life, that means that some of our choices were not that good. Each choice open a road in front of us. It is true that in the end ”All the road lead to Rome,” but we have to see how fast we would like to get to Rome. Some roads of our life are big detours. Some of them even get us in an opposite direction of our goal. That is why we should be careful in our choices, because the life we live is made of the choices we take.
Now the question is how can we be sure that we choose the right thing to do? In simple things, it is true that human mind can help us with that. But in the real difficult and important situations, our mind is of no use at all.
What we need in that cases is intuition. For that we need to learn how to dive deep within, and connect with our inner being. Through our inner being we can connect with the entire universe and feel the answer to our questions. The best way to do that is to learn the art of silencing our thoughts and emotions through meditation.
In the human life we use very often the word ”failure”. For the same action, in the divine world it is used the word ”lesson”. All of our lessons are those who create and build our inner strength. If, like a little children, we are sure that eventually we are going to walk, regardless how many times we stumble, then nothing can stand against us. We will climb the highest mountain and cross the largest  ocean to get to our dear goal. Also the goal itself will call us, and come to meet us, because the goal need us as much as we need our goal. The only risk when we stumble is to remain there. But if the faith is there, then we will never give up and eventually we are bound to taste the sweetness of our goal.  Then we will be grateful for all the lessons that life offered us.

Viața noastră actuală este rezultatul alegerilor pe care le-am luat. Dacă nu suntem mulțumiți de viața noastră, asta înseamnă că unele din deciziile noastre nu au fost atât de bune. Fiecare alegere deschide un drum în fața noastră. Este adevărat că până la urmă „toate drumurile duc la Roma,” dar trebuie să vedem cât de repede dorim să ajungem la Roma. Unele drumuri din viața noastră nu fac decât să ne ocolească foarte mult. Unele din ele chiar ne duc în direcția opusă țelului nostru. De aceea ar trebui să fim atenți în alegerile noastre, pentru că până la urmă viața noastră este construită din alegerile pe care le luăm.
Acum întrebarea este cum putem fi siguri că am făcut alegerea potrivită? În lucrurile simple, este adevărat, că mintea umană poate să ne ajute cu asta. Dar în situațiile cu adevărat importante și dificile, mintea nu ne este de nici un ajutor. Ce avem nevoie în această situație este intuiție. Pentru asta trebuie să învățăm cum să plonjăm adânc în interior, și să ne conectăm la ființa noastră interioară. Prin ființa noastră interioară putem intra în legătură cu întregul univers și să simțim răspunsul la întrebarea noastră. Cea mai bună modalitate de a face asta este să învățăm arta de a ne liniști gândurile și emoțiile prin meditație.
În viața umană folosim foarte des cuvântul „eșec”. Pentru aceiași acțiune, în lumea divină este folosit cuvântul „lecție”. Toate lecțiile noastre sunt cele care ne crează și ne construiesc tăria interioară. Dacă, asemeni unui copil, suntem convinși că în cele din urmă vom reuși să mergem, indiferent de câte ori am căzut, atunci nimic nu ne poate sta împotrivă. Vom urca muntele cel mai înalt și vom traversa cel mai mare ocean. pentru a ne atinge țelul drag. De asemenea țelul însuși ne va chema, și va veni să ne întâlnească, pentru că țelul are nevoie de noi la fel de mult cât avem și noi nevoie de țel. Cel mai mare risc atunci când ne împiedicăm este să rămânem acolo. Dar dacă avem credință, nu vom renunța și în cele din urmă suntem obligați să gustăm din dulceața țelului nostru. Atunci vom fi recunoscători pentru toate lecțiile pe care viața ni le-a oferit.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu