Postări populare

marți, 27 mai 2014

Scary situations - Situații înfricoșătoare


How can we overcome the scary situations? We can do that very easily by feeling the living presence of God inside us. He is the Creator of all that exists, so if we have the privilege to feel Him inside our heart how can we be afraid of anything? If we feel God within ourselves we can go everywhere, even in hell without any fear. How can we feel the living presence of God inside us? Simply by giving up all the attachments we have. These attachments are like an invisible wall that obstruct God from coming in our heart, in our life. We should love everybody but not be attached.. Otherwise when we try to meditate, when we try to open our heart to divinity, our mind will go talking with all the things we are attached. If you do not know what attachements you have, just start meditate, and the thoughts that come consistently in your mind are your attachments  So in order to really feel God we need a heart that cry form Him and nobody else. Then He is forced to come into our lives. There is no other way. We can not trick Him. But when we really want Him He will come running.


Cum putem depăși situațiile înfricoșătoare? Putem să o facem foarte ușor simțind prezența vie a lui Dumnezeu în interiorul nostru. El este Creatorul a tot ceea ce există, așa că dacă avem privilegiul să îl simțim în inima noastră, cum poate să ne fie frică de ceva? Dacă simțim prezența lui Dumnezeu în noi putem merge oriunde, chiar și în iad, fără nicio frică. Cum putem simți prezența vie a lui Dumnezeu în interiorul nostru? Pur și simplu renunțând la toate atașamentele pe care le avem.  Aceste atașamente sunt ca un zid invizibil ce îl împiedică pe Dumnezeu să se apropie de inima noastră de viața noastră. Trebuie să iubim pe toată lumea dar nu să fim atașați de ei. Altfel atunci când încercăm să medităm, atunci când încercăm să ne deschidem inima către divinitate, mintea noastră ne va vorbi despre toate lucrurile de care suntem atașați.Dacă nu știți ce atașamente aveți, începeți să meditați și gândurile care vă vin în mod preponderent în minte sunt o expresie a atașamentelor pe care le aveți. De aceea pentru a putea să-l simțim pe Dumnezeu, avem nevoie de o inimă care plânge după el și nimeni altcineva. Apoi El este obligat să vină în viața noastră. Nu există altă cale. Nu putem să-l păcălim. Însă atunci când îl dorim cu adevărat El va veni alergând.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu