Postări populare

marți, 30 iunie 2015

Life on earth - Viața pe pământ

Life on earth is a difficult task indeed, and I am sure that each one of those reading these lines will agree with me. Even the greatest spiritual figures of humanity had many difficult times on their human journey. Still, we should not forget that in overcoming difficulties we can find our happiness, and we can transform ourselves. Also we must not forget that we are not alone here on earth, there are many very special souls around us, that are ready to help us, to sustain us in our difficult times. And finally we should always remember that Supreme is always there, watching from a distance, eager to offer His help, anytime we really need it and ask for it.

Viața pe pământ este o sarcină dificilă e adevărat, și sunt convins că fiecare din cei ce citesc aceste rânduri va fi de acord cu mine. Chiar si cela mai mari figuri ale spiritualității au avut multe momente dificile în timpul călătoriei lor pe pământ. Și totuși nu trebuie să uităm că în depășirea dificultăților putem să ne aflăm fericirea și putem să ne transformăm pe noi înșine. De asemenea nu trebuie să uităm că nu suntem singuri aici pe pământ, sunt multe suflete foarte speciale în jurul nostru ce sunt gata să ne ajute, să ne susțină atunci când avem momente dificile. Și în cele din urmă trebuie să ne aducem aminte mereu că Supremul este mereu acolo, urmărindu-ne de la distanța, dornic să ne ofere ajutorul Său, de fiecare dată când avem cu adevărat nevoie de el, și îl cerem. 

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu