Postări populare

sâmbătă, 29 martie 2014

Creativity - Creativitate


We live in this world. But inside us there is also a world waiting to be expressed. An individual is not fully manifested as long as he does not expressed this potential world he carry within him. We have been created, but when we reach our full development, we also become creators. To create is to manifest the world that we have within us. Only when the individual start to become creative, he is really expressing the reality he brings into this world. And that can not be faked, we can not pretend to be creative. Either we are or we are not creative. And in order to be creative we need to grow inside, to feed our inner being with love  till the moment it becomes so strong that it must manifest in the outer world also. That is the moment when we really start to live.

Noi trăim în această lume. Dar în interiorul nostru este o altă lume ce așteaptă să fie manifestată. O persoană nu este manifestată pe deplin atât timp cât nu exprimă această lume potențială pe care o duce în ea. Am fost creați dar atunci când ne atingem dezvoltarea deplină, devenim la rândul nostru niște creatori. A creea înseamnă să manifestăm lumea ce o avem in interior. Doar atunci când individul începe să devină creativ, el exprimă realitatea pe care o aduce în această lume. Și asta nu poate fi ceva fals, nu putem să ne prefacem că suntem creativi. Fie suntem fie nu suntem creativi. Pentru a deveni creativi, trebuie să creștem în interior, să ne hrănim ființa interioară cu dragoste până cand aceasta va deveni atât de puternică încât va trebui să se manifeste și în lumea exterioară. Aceasta este momentul în care începem să trăim cu adevărat.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu