Postări populare

sâmbătă, 15 martie 2014

Never Give Up! - Nu Renunța Niciodată!Never Give Up


Self-transcendence brings the message of happiness. Self-transcendence give us joy in boundless measure. We compete only with our previous achievements. And each time we surpass our previous achievements, we get joy.

Every day, when the morning dawns, we should feel that we have something new to accomplish. We should feel that today is the continuation of yesterday's journey; we should not take it as a totally new beginning. And tomorrow we should see that we traveled still another mile.

Not to give up under any circumstances should be the motto of our life: we shall try again and again, and we are bound to succeed. There will be obstacles, but we have to defy them. So do not give up, do not give up! Continue, continue! The goal is ahead of you. If you do not give up, you are bound to reach your destined goal. 


The word 'impossible' is only in the mind
And not in the heart.
If we can remain in the heart,
There will be no end to our progress.

Nu Renunța NiciodatăAutodepășirea aduce mesajul fericirii. Transcenderea de sine ne dă bucurie nelimitată. Noi concurăm doar cu realizările noastre anterioare. Și de fiecare dată când ne depășim realizările trecute, primim bucurie.

În fiecare zi, când apar zorii, ar trebui să simțim că avem ceva nou de realizat. Ar trebui să considerăm că astăzi este continuarea călătoriei de ieri; nu ar trebui să considerăm că este un început absolut nou. Și mâine vom considera că am mai călătorit o milă. 

Să nu renunțați în orice situație ar trebui să fie mottoul vieții voastre: trebuie să încercăm iarăși și iarăși și suntem obligați să reușim. Vor fi obstacole, dar trebuie să le învingem. Așa că nu renunțați, nu renunțați! Continuați, continuați! Țelul este în fața voastră. Dacă nu renunțați, sunteți obligați să ajungeți la țelul ce vă este destinat.Cuvântul „imposibil” există doar în minte
Și nu în inimă.
Dacă poți rămâne în inimă,
Progresul tău nu va avea sfârșit

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu