Postări populare

joi, 6 martie 2014

Humility - Umilință

Humility is not a sign of cowardice. humility does not mean false modesty. Humility is true divinity. It is the inner being that sustains, supports, guides, molds and shapes us, but it does so with all humility. The inner being sees us through the eyes of constant humility. It is through humility that we can dive the deepest and climb the highest. In humility is oneness, and in oneness is our true reality.

Umilința nu este un semn de lașitate. Umilința nu înseamnă falsă modestie. Umilința este adevărata divinitate. Ființa interioară este cea care ne susține, suportă, ghidează, modelează și formează, dar face toate acestea doar prin umilință. Ființa interioară ne vede prin ochii umilinței constante. Doar prin umilință putem plonja cel mai adânc și urca cel mai sus. În umilință este unitatea și în unitate este adevărata noastră realitate.

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu