Postări populare

duminică, 30 martie 2014

Eternal and transient - Etern și trecător


Some of our friends, relatives and relations are like waves at the shore, they just come for a while and then go disappearing forever. They bring us the message we need, we give them the message they need, and then they are gone.  Again, some of these friends, and relations are like the middle of the ocean, still and silent, always there. These are the people that will remain along with us for all of our life. They are not so many and they are  meant to be there for us. We can rely on them and they can relay on us. Their presence is much more important for us then the first category, but eventually they also have to disappear. And there is also something that has the tranquility of the deepest depth of the ocean. That is our core, that is our eternal essence, that is the most important thing in our life. Let us feed this part of ours, let ourself be drawn by our divinity and all the other friends will benefit from that. Actually all the world will benefit the moment we feed, grow into, and express our divinity. So let us love everybody but become one with our soul, with our divinity. That is the only way that lead us to real satisfaction. All the others ways will take us to frustration and suffering.

Unii dintre prietenii, rudele sau relațiile noastre sunt ca și valurile la mal, ei doar vin pentru un timp scurt și apoi dispar pentru totdeauna. Ei ne aduc mesajul ce trebuie să ni-l aducă, noi le dăm mesajul ce trebuie să li-l dăm, și apoi dispar. De asemenea, unii dintre acești prieteni sau relații sunt ca și mijlocul oceanului, liniștiți și tăcuți, ce par a fi mereu acolo. Aceștia sunt cei ce vor rămâne alături de noi întreaga viață. Nu sunt atât de mulți și ei sunt predestinați să fie cu noi. Putem să ne bazăm pe ei, și ei pot să se bazeze pe noi. Prezența lor este mult mai importantă 
pentru noi decât cei din prima categorie, însă în cele din urmă și ei trebuie să dispară. Și mai există ceva ce are pacea celei mai mari adâncimi a oceanului. Acela este miezul nostru, esența noastră eternă, cel mai important lucru din viața noastră. Haideți să hrănim această parte din noi, să ne lăsăm purtați de divinitatea noastră și toți prietenii noștri vor beneficia din asta. De fapt întreaga lume va beneficia în momentul în care ne hrănim divinitatea, creștem întru această divinitatea și exprimăm această divinitate. Deci hai să iubim pe toata lumea, dar să devenim una cu sufletul nostru, cu divinitatea din noi. Aceasta este singura cale către satisfacția reală. Toate celelalte căi vă vor duce către frustrare  și suferință.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu