Postări populare

luni, 18 august 2014

Every day - În fiecare zi

Every day God comes to me as energy, divine peace and happiness. Not because I am special. We are all very special flowers in God's garden. He comes to me because I call Him with a sincere heart. Why do I call Him? I call Him because I know that without Him my life will be a total failure, a wasted life. I call Him because I know that if I have Him on my side, it doesn't matter what challenges life places in front of me, I will be able to surpass them easily. I call Him because I can not Live without Him. A life without God is hell. 

În fiecare zi Dumnezeu vine la mine sub formă de energie, pace divină și fericire. Nu pentru că sunt special. Fiecare din noi este o floare foarte specială în grădina lui Dumnezeu. El vine la mine pentru că îl chem cu o inimă sinceră. De ce il chem? Îl chem pentru că știu că fără El viața mea ar fi un eșec total, o viață irosită. Îl chem pentru că știu că dacă Îl am pe El de partea mea, nu contează ce provocări va pune viața în fața mea, voi putea să le depășesc cu ușurință. Și îl chem pentru că nu pot Trăi fără El. O viață fără Dumnezeu este un iad.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu