Postări populare

vineri, 22 august 2014

Everlasting peace - Pacea eternă


A moment of self-giving life
Can conquer the sorrows 
Of many long years.

I do not give up, I never give up,
For there is nothing
In the entire world
That is irrevocably unchangeable.

Peace that comes
From inner awakening
Is the peace everlasting.Un moment de viață de dăruire-de-sine
Poate cuceri supărările
Multor ani lungi.

Nu renunț, nu renunț niciodată,
Căci nu este nimic
În întreaga lume
Care este în mod irevocabil de neschimbat.

Pacea care provine
Din trezirea interioară
Este pacea care nu dispare.

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu