Postări populare

miercuri, 20 august 2014

Let us fight my friends - Haideți să luptăm prieteni

To all of you my friends, I wish to tell  to fight. Fight my friends, let us fight against ignorance, because life is a fight, and that is the reason why life is so beautiful. Never give up, never let the clouds of lethargy, despair and sadness to cover your inner sun, your own divinity. Let us love and be loved, let us spread the love all around the world, because that is what we are, pure love, and nothing else. We are divine heroes and we are divine children of the Supreme. Let us never forget that.

Vouă tuturor prietenilor, vreau să vă spun să luptați. Luptați prieteni, haideți să luptăm împotriva ignoranței, pentru că viața este o luptă, și acesta este motivul pentru care viața este atât de frumoasă. Nu renunțați niciodată, nu lăsați niciodată norii letargiei, disperării și ai tristeții să acopere soarele vostru interior, propria voastră divinitate. Haideți să iubim și să fim iubiți, haideți să răspândim dragostea în întreaga lume, pentru că asta este ceea ce suntem, dragoste pură, și nimic altceva. Suntem eroi divini si suntem copiii divini ai Supremului. Haideți să nu uităm niciodată asta.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu