Postări populare

marți, 15 iulie 2014

Our destiny - Destinul nostru

 If we have God we have everything. If we do not have God we have nothing. When we have God although we have everything we do not need anything. All our wishes are nothing but our longing for God in disguise. When we finally reach God, we truly discover ourselves and we really take into possession our own life. We finally become free of all the bondage and a pure manifestation of love and happiness here on earth. This is our destiny.

Dacă îl avem pe Dumnezeu avem totul. Dacă nu-l avem pe Dumnezeu nu avem nimic. Atunci când îl avem pe Dumnezeu, deși avem totul, nu mai avem nevoie de nimic. Toate dorințele noastre nu sunt nimic altceva decât dorul nostru de Dumnezeu deghizat. Atunci când ajungem în cele din urma la Dumnezeu, ne descoperim cu adevărat pe noi înșine și ne luăm în posesie propria viață. Devenim în sfârșit liber de toate lanțurile și o manifestare pură a dragostei și a fericirii aici pe pământ. Acesta este destinul nostru.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu