Postări populare

duminică, 6 iulie 2014

The boat - BarcaIn the vast ocean of the universal existence we are sailing, eternally sailing towards the perfection Goal. In order to get there safe we do need a boat, a strong boat, that will not be destroyed by the strong storms and hurricanes that will blow our life in all directions. There is only one Boat that can keep us safe and secure, leading us in the right direction, and that Boat is our constant awareness of the inner Divinity that abides in our heart. As long as we have this constant awareness we will not be afraid of anything because we will know that our Divinity is the same Divinity that is the Source of everything. So as long as we feel our connection with the Source everything will be just a divine game, even in the most difficult time. But, without this Boat we are totally lost, we will be scared and confused, seeking constantlly for safety in our life. There is no other real safety but our own heart's Divinity.


În oceanul vast al existenței universale navigăm, navigăm mereu către țelul perfecțiunii. Pentru a ajunge acolo în siguranță, avem nevoie de o barcă, o barcă puternică, care nu va fi distrusă de furtunile și uraganele puternice ce ne vor arunca viața în toate direcțiile. Există doar o Barcă care poate să ne păstreze în siguranță și să ne conducă în direcția potrivită și această Barcă este conștiența continuă a Divinității noastre interioare ce se află în interiorul inimii noastre. Atât timp cât avem această conștiență constantă nu ne va fi teama de nimic, pentru că vom ști că Divinitatea din noi este aceiași Divinitate care este Sursa a tot ceea ce există. Așa că atât timp cât simțim legătura noastră cu Sursa, totul va fi doar un joc divin, chiar și în perioadele cele mai dificile.Însă fără această Barcă, suntem pierduți cu totul, vom fi speriați și confuzi, încercând să găsim mereu această siguranță în viața noastră. Nu există altă siguranță adevărată decât Divinitatea din propria nostră inimă.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu