Postări populare

joi, 17 iulie 2014

Divine, natural and undivine - Divin, natural și ne-divin


God is energy, He is the Source of all energy. If we have a strong connection with God we are full of energy. If our energy is low, that means that something is wrong in that connection. The sign that we are full of energy is happiness. Depression, sadness, anger, all the negative moods are signs that the divine energy is missing.
Now what can we do to have a good connection with the Source? There are three ways to get energy. They are: the divine way, the natural way and the undivine way.

Contemplation, meditation and prayer are our divine ways of being in touch with the God, the Source of Light and Delight. In contemplation we are totally one with the Source. In meditation we open up our being, and let God pour His energy inside our inner vessel. In our prayer we call God to come in touch with us. If there is sincerity in our divine ways then our connection with the Source should be very strong, and we should radiate energy and happiness.

To eat, to drink and to sleep is our natural way to connect to our Source, to get energy from the Source. If we nurture ourselves with good, natural food and drink healthy drinks and have a sound sleep then we get a lot of energy from that. Our natural ways of getting energy always go hand in hand with our divine ways to get energy.

When people do not eat, drink and sleep properly and also do not use the divine ways of getting in touch with the Source, then they do not have enough energy and they need to use the undivine ways of getting energy. Because they have cut away their access to the Source, they need to take energy from others.
They do that by attacking those around them in different ways. The undivine way of getting energy can take many forms, sometimes it is conscious other times is unconscious, but generally speaking they reduce to three forms. First one is to be aggressive with those around you in a way or another, in season and out of season. When we are not strong enough to be aggressive we try to attract compassion or mercy from others. That compassion and mercy are actually energy. This is the second form of the undivine way of getting energy. And the third is to try to be ironic. Every time when we make somebody unhappy, in a way or another, we attack  that person and take his energy. That will make a burden of us for those around us, and little by little everybody will stay away from us.

It our birth right to be constantly in connection with our Source, and for that we just need to be aware of our divine origin and to stay connected with it through prayer and meditation. Then our life will be an expression of happiness and satisfaction.   

Dumnezeu este energie, El este Sursa din care provine toată energia. Dacă avem o legătură puternică cu Dumnezeu suntem plini de energie. Dacă energia noastră este slabă, aceasta înseamnă că ceva nu este în regulă cu această legătură. Fericirea este semnul că suntem plini de energie. Depresia, tristețea, furia, toate stările negative sunt semne că energia divină lipsește. 
Acum  ce putem face ca să avem o bună legătura cu Sursa? Sunt trei căi de a obține energie. Acestea sunt: calea divină, calea naturală și calea ne-divină.

Contemplarea, meditația și rugăciunea sunt căile noastre divine de fi în legătură cu Dumnezeu, Sursa Luminii și a Bucuriei. În contemplare suntem în totalitate una cu Sursa. În meditație ne deschidem ființa și îl lăsăm pe Dumnezeu să toarne energia Lui în vasul nostru interior. În rugăciunea  noastră îl chemăm pe Dumnezeu să vină în legătura cu noi. Dacă suntem sinceri în căile noastre divine, atunci conexiunea noastră cu Sursa ar trebui să fie foarte puternică, și noi ar trebui să radiem energie și fericire.

A mânca, a bea și a dormi reprezintă modalitatea noastră naturala de a ne conecta la Sursă, de a primi energie de la Sursă. Dacă mâncăm hrană bună, naturală, bem sănătos și avem un somn sănătos atunci primim multă energie din asta. Modalitățile noastre naturale de a primi energie întotdeauna merg mână în mână cu căile noastre divine de a obține energie. 

Atunci când oamenii nu mănâncă, nu beau și nu dorm cum trebuie și nu nu folosesc căile divine de a intra în legătură cu Sursa, atunci ei nu au suficientă energie și trebuie să folosească căile ne-divine pentru a obține energie. Pentru că  și-au tăiat orice acces către Sursă, ei trebuie să ia energie de la alții. 
Ei fac asta atacându-i pe cei din jurul lor în diferite moduri. Calea ne-divină de a obține energie poate lua multe forme, uneori este făcută conștient alteori inconștient, dar în general acestea se reduc la trei modalități principale. Prima este aceea de a fi agresiv cu cei din jur într-un fel sau altul, cu motiv sau fără. Când nu suntem suficient de puternici pentru a fi agresivi încercăm să atragem compasiunea sau mila celorlalți. Această compasiune și milă sunt de fapt energie. Aceasta este cea de-a doua modalitate ne-divină de a lua energie. Cea de-a treia formă este să fim ironici. De fiecare dată când facem pe cineva nefericit, într-un fel sau altul, de fapt atacăm acea persoană și-i luăm energia. Asta va face din noi o povară pentru cei din jur, și încetul cu încetul toți se vor îndepărta de noi. 

Este dreptul nostru din naștere să fim în conexiune cu Sursa noastră, și pentru asta trebuie doar să fim conștienți de originea noastră divină și să rămânem conectați la ea prin rugăciune și meditație. Apoi viața noastră va fi o expresie a fericirii și a satisfacției. 

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu