Postări populare

luni, 14 iulie 2014

If we see love - Dacă vedem dragoste

The words we use for the Creator are a reflect of ourselves. If we think of God as fear and shame, we are scared and have something to be ashamed of…But if we see love, compassion and kindness, it is because we possess these qualities.
~ Shams Tabrizi

Cuvintele pe care le folosim pentru Creator sunt o reflecție a noastră. dacă ne gândim la Dumnezeu cu frică și rușine, ne este teamă și avem lucruri de care să ne fie rușine... Dar dacă vedem dragoste, compasiune și bunătate, asta se întâmplă pentru că posedăm aceste calități. 
Shams Tabrizi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu