Postări populare

vineri, 4 iulie 2014

Beginning is the end - Începutul este sfârșit


 If we are ready to start, God will help us to finish it. Without beginning there is no end. Inside the beginning the end already abides.
Let us do the first steps, let us climb the first stairs and then we are bound to finish the race. ”Life is a fight” indeed, but it is up to us if it is a fight where we enjoy the victories and even the defeats ( as a sign that something must be changed) , or it is a fight where are totally smitten with our failures and defeats that we totally forget our divine origin. Because when we are aware of our divine essence, nothing can stand against us in the battlefield of life.

Dacă suntem gata să începem, Dumnezeu o să ne ajute să terminăm. Fără început nu există sfârșit. În început se află deja și sfârșitul.
Să facem primii pași, să urcăm primele trepte și apoi vom fi obligați să terminăm cursa. „Viața este o luptă” într-adevăr, dar depinde de noi dacă este o luptă în care ne bucurăm de victorii și chiar de eșecuri ( ca semne că ceva trebuie schimbat) , sau  este o luptă în care eșecurile și căderile ne paralizează într-atât încât uităm originea noastră divină. Căci atunci când suntem conștienți de esența noastră divină, nimic nu ne poate sta în cale pe câmpul de luptă al vieții.

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu