Postări populare

luni, 14 aprilie 2014

Birth - Naștere


We were born into this world to express our special qualities that we all carry inside us. We have a physical birth, where the mother is having all the effort, pain and suffering for us. She is the one that helped us to raise into this world. A very interesting fact is that in this relation mother-child, each one brings something very special to other. Mother's life, if it is a real mother, will be totally changed after she gave birth to a child. To give birth it is a transforming experience for the mother, on the one hand, but also for the one that is being born, because the child has the possibility of a new life, of a new experience. He is born into a new life. Each one of them give something to the other, something that does not necessarily has a name, but is something that will stay, even it will grow in time.

But there is also something that is called spiritual birth. Here things are a little bit different.  Here the effort, pain and suffering belong to us. Undoubtedly they are accompanied by joy and happiness. The spiritual birth it is a journey where the suffering-valley and joy-peeks  alternates. We need to pass through all of them  with patience and total acceptance, being convinced that they will lead us toward the manifestation of our divinity, so that we can bring forward our divine potential and have our spiritual birth. As our physical birth is assisted by a doctor so our spiritual birth is assisted by the doctor Supreme (or if we are lucky we can have a Teacher, or a spiritual Master)  that can provide that does everything that is need it, so that this operation can be safe and fruitful. As the mother accept all the pain and suffering in order to give birth, thinking only to the happiness that will come in the end, when she can look to the child, so we need to pass through all the moulding experiences that our existence give us in order to prepare us for the liberating experience of the spiritual birth. 
Let us not forget why we all have come into this world!

Ne-am născut în această lume pentru a exprima calitățile speciale, pe care fiecare din noi le purtăm în noi. Avem o naștere fizică, unde efortul, durerile și suferința le are mama, cea care ne-a  ajutat să răsărim în această lume. Și aici este interesant faptul că în această relație mamă-copil, fiecare aduce ceva deosebit celuilalt. Viața mamei, dacă este o mamă adevărată este total schimbată după ce a dat naștere copilului. Nașterea este o experiență transformatoare pentru mamă, pe de o parte, dar și pentru cel ce se naște, căci prin naștere el are posibilitatea unei noi existențe, unei noi experiențe. El se naște într-o nouă viața. Fiecare dă ceva celuilalt, ceva care nu poate fi numit neapărat, însă e un ceva care va rămâne ba mai mult chiar va crește în timp.
Însă există și ceva care se numește naștere spirituală. Aici lucrurile sunt puțin schimbate. Aici efortul, durerile și chiar suferința ne aparțin. Desigur ele sunt acompaniate de bucurie și veselia. Nașterea spirituală este o călătorie în care văile-suferință și piscurile-bucurie alternează. Trebuie să le parcurgem pe toate cu răbdare și acceptare totală, convinși fiind că ele ne vor conduce către manifestarea divinității din noi, către aducerea la lumină a acestui potențial divin, către nașterea noastră spirituală. Așa cum nașterea fizică este asistată de un doctor, nașterea spirituală este asistată de doctorul Suprem (sau dacă suntem norocoși putem avea un Învățător sau un Maestru spiritual), care ia toate măsurile pentru ca această operație să se desfășoare în siguranță și să dea rezultatele scontate. Și la fel cum mama acceptă toate durerile și suferința gândindu-se la bucuria pe care o va avea când își va putea privi copilul,  la fel trebuie să trecem prin toate experiențele formatoare pe care existența le pune în fața noastră cu scopul de a ne pregăti pentru experiența eliberatoare a nașterii spirituale.
Haideți să nu uităm pentru ce ne-am născut în această lume!

Cristian

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu