Postări populare

joi, 24 aprilie 2014

Meditation - the way to freedom - Meditația - calea spre libertate


What is meditation? Meditation is not the goal, is not the purpose but just a mean to get to our goal. What does exactly mean meditation, and why is so often mentioned nowadays? It is only because meditation, along with prayer, is the way to grow and fully express our inner being, our soul, that part of us that used to be not only neglected but even totally forgotten. And if we forget our essence then our life is wasted.
Meditation means actually to go beyond the realm of the body, vital and mind, and experience divinity in its true form. For that, practically what we need is to make our body still, calm down our emotions and to quieten our mind, our thoughts. When we do that, our whole being become silent and we create an empty space inside ourselves. In that space, in that receptivity our divinity can come down to fill and fulfill us. It is like the waves of the lake disappear  and the water of the lake become totally clear so that we can see all the way to the bottom of the lake. When all the parts of the being, our thoughts and emotions remain quiet, we can be in contact with our deepest part, the soul our divine spark. And when we reach to our divinity, our whole life is changed. For the first time we can feel the real purpose of our life. There is where we start our spiritual journey.
True this process that lead us to meditation could be not so easy. Depends from one person to the other. But the sure thing is that if we really  want to access our divinity and we believe in that, nobody can deny that to us. It is our birth right.
What can clear the way for us, so that we can experience meditation much easier, is a teacher. A real teacher that knows the way and can give us a shortcut. Also being with a group of people interested in meditation, can make your meditation much stronger. When we meditate alone we are like  small springs, but when we meditate together we are like a great river that goes into the ocean.
Meditation is the way to freedom, the way to satisfaction and fulfilment.


Ce este meditația? Meditația nu este țelul, nu este scopul ci doar un mijloc de a ajunge la țelul nostru. Ce înseamnă mai exact meditația, și de ce este atât de des pomenită în zilele noastre? Asta se întâmplă doar datorită faptului că meditația, împreună cu rugăciunea, sunt mijloacele prin care putem face ca ființa noastră interioară, sufletul nostru, acea parte din noi care a fost nu doar neglijata dar uneori chiar total uitată, să crească și să se exprime plenar. Căci atunci când ne uităm esența viața noastră este irosită. 
Meditația înseamnă de fapt să mergem dincolo de tărâmul corpului, vitalului și al minții pentru a experimenta divinitatea în adevărata ei forma. Pentru asta, practic ceea ce avem nevoie este să ne păstrăm corpul nemișcat, să ne liniștim emoțiile și gândurile. Atunci când reușim să facem asta, întreaga noastră ființă devine tăcută și creăm un spațiu liber în interiorul nostru. În acel spațiu, în acea receptivitatea divinitatea noastră pote coborî pentru a ne umple și a ne împlini. Este la fel cum atunci când valurile unui lac dispar, apa devine total liniștită și clara astfel încât putem vedea până în fundul lacului. Atunci când toate părțile ființei, gândurile și emoțiile noastre se liniștesc, putem intra în legătură cu partea cea mai adâncă din noi, sufletul, scânteia divină din noi. Și atunci când ajungem la divinitate, întreaga noastră viață este schimbată. Pentru prima oară putem să ne dăm seama care este adevăratul scop al vieții. Atunci începe călătoria noastră spirituală.
Desigur acest proces care ne conduce către meditație poate să nu fie foarte facil. Depinde de la o persoană la alta. Dar ceea ce este sigur este că dacă credem cu adevărat și dorim să avem acces la divinitatea noastră, nimeni nu ne poate refuza asta. Este dreptul nostru din naștere.
Ce poate curăța calea pentru noi, astfel încât să putem avea experiența meditației mult mai ușor, este un învățător, un învățător autentic, care cunoaște drumul și ne va oferi o scurtătură. De asemenea a fi cu un grup de oameni interesați de meditație, poate face ca meditația noastră să fie mult mai puternică. Atunci când medităm singuri suntem ca niște mici izvorașe, pe când atunci când medităm împreună suntem asemeni unui râu uriaș ce curge către ocean.
Meditația este calea către libertate, calea către împlinire și satisfacție.

Cristian


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu