Postări populare

vineri, 18 aprilie 2014

Inner and outer beauty - Frumusețe interioară și exterioară


. Beauty. We all are attracted, captured and captivated by the beauty in all its forms. Have you ever wonder why is it so? How is it that around something beautiful we become like bees around the nectar? It is because beauty it is an expression of  divinity. Beauty reminds us of the perfect beauty of our divinity, reminds us where we come from and where we go.

There is  outer beauty and inner beauty. The outer beauty, some of us have it, others don't. Somehow that it is beyond our power. This outer beauty can be a blessing, but most of the time it is a curse,  whether we realize it or not. Outer beauty comes and goes. It is transient like a sunny day of summer. We should enjoy it but not become attached to it. On the other hand the inner beauty, once is settled in our being becomes eternal. When we have inner beauty that is also expressed in our outer appearance.Inner beauty could be something that we came with, but also we can developed this inner beauty.

When we meet somebody, first  we see that person as a body that is  beautiful or not that beautiful, and we can be attracted to that or not. Then we feel that person. What does that means? We all noticed that when we are around a person we feel comfortable or we have an unpleasant feeling to that person. That is connected with the inner beauty of that person. This inner beauty is a result of all  feelings and thoughts that we keep inside our being. All this thoughts and feelings create a kind of invisible aura, that even it is not visible we can feels it. So we may think that nobody knows what we feel or what we think, and that is true. Nobody knows it, but in a way or another everybody feel it.

Our inner beauty is feed it with pure feelings and thoughts. Prayer and meditation are like a inner shower for our feelings, emotions and thoughts. After our praying and meditation all the bad feelings, ideas and thoughts had been taken away, and we are again pure like little children. In the end our inner beauty is an expression of our love and purity. More love and purity we have inside us, more beautiful we are.

Let us be beautiful cause that is our destiny, our reality!


Frumusețea. Noi toți suntem atrași, prinși și captivați de frumusețe în toate formele ei. V-ați întrebat vreodată de ce se întâmplă asta? De ce atunci când suntem în preajma a ceva frumos, devenim ca niște albine în jurul nectarului? Asta se întâmplă pentru că frumusețea este o expresie a divinității. Frumusețea ne reamintește de divinitatea noastră, ne aduce aminte de unde venim și încotro ne îndreptăm. 

Există frumusețe exterioară și frumusețe interioară. Cea exterioară, unii din noi o avem alții nu. Cumva asta este dincolo de puterea noastră. Această frumusețe exterioară poate fi o binecuvântare dar de cele mai multe ori este un blestem, fie că ne dăm seama sau nu. Frumusețea exterioară vine și pleacă. Este trecătoare ca o zi de vară însorită. Ar trebui să ne bucurăm de ea dar să nu ne atașăm de ea. Pe de altă parte, frumusețea interioară. odată ce s-a stabilit în ființa noastră, este eternă. Atunci când avem frumusețe interioară asta se manifestă și în înfățișarea noastră exterioară. Frumusețea interioară poate fi ceva cu care ne-am născut, dar noi putem de asemenea să dezvoltăm această frumusețe interioară.

 Atunci când întâlnim o persoană, în primul rând vedem corpul acelei persoane, care este frumos sau nu atât de frumos, și putem să fim atrași de acel corp sau nu. Apoi însă simțim acea persoană. Ce înseamnă asta? Toți am observat ca atunci când suntem cu o persoană fie ne simțim confortabil fie avem un sentiment neplăcut în prezența ei. Aceasta este legat de frumusețea interioară a acelei persoane. Această frumusețe interioară este rezultatul tuturor gândurilor și sentimentelor pe care le păstram în ființa noastră. Toate aceste gânduri și emoții creează un fel de aură invizibilă, care chiar dacă nu este vizibilă poate fi simțită. Putem să considerăm că nimeni nu știe ce simțim sau ce gândim și asta este adevărat. Nimeni nu știe, însă într-un fel sau altul fiecare simte ce gândim sau ce simțim. 

Frumusețea noastră interioară se hrănește cu gânduri și emoții pure. Rugăciunea și meditația sunt ca un duș interior pentru emoțiile și gândurile noastre. După ce ne rugam și medităm, toate emoțiile, gândurile și ideile rele sunt luate și ne simțim din nou puri ca niște copii. În cele din urmă frumusețea noastră interioară este o expresie a dragostei și a purității noastre. Cu cât mai multă dragoste și puritate avem în noi, cu atât mai frumoși suntem.
Haideți să fim frumoși pentru ca acesta este destinul nostru, realitatea noastră!

Cristian0 comentarii:

Trimiteți un comentariu