Postări populare

luni, 28 aprilie 2014

Meditation's future - Viitorul meditației


To meditate is to feed our soul, our divinity. To feed our divinity is to become divine. Stronger our divinity become more capacity we are going to have to transform our animal and human life into a divine life. Prayer and meditation are the food for our soul.
Prayer and meditation are different degrees of our communication with God. When prayer is intense and real it has to turn into meditation. In prayer we talk and God is listening. In meditation we listen and God speaks to us. When we put everything into our prayer, when we pray with all our body, vital, mind and heart then we start to feel God. At that time our words stop and we open up to God. That is meditation. Prayer and meditation are just different expressions of our aspiration. Prayer, intense prayer is needed in order to reach meditation, and even the advanced seekers need to pray hard in the beginning of their meditation. But once we start meditate, prayer is not need it anymore. Our connection with divinity became real. We just need to be receptive and keep that connection.
In the future meditation will be part of humanity daily practice. Once humanity will realize that our soul is the leader of our being, a special concern will be given to it. And meditation is the way, we can take care and feed our soul. So in the future, children will learn from the very early stages of their lives how to meditate.
That will lead us to a totally changed mankind.

A medita înseamnă să ne hrănim sufletul, divinitatea din noi. A hrăni divinitatea din noi înseamnă să devenim mai divini. Cu cât mai puternică este divinitatea din noi cu atât mai mult vom avea capacitatea de a transforma viața noastră animală și umană într-o viață divină. Rugăciunea și meditația reprezintă hrană pentru sufletul nostru. 
Rugăciunea și meditația reprezintă grade diferite ale comunicării noastre cu Dumnezeu. Atunci când rugăciunea este intensă și adevărată, trebuie să se transforme în meditație. În rugăciune noi vorbim și Dumnezeu asculta, în meditație noi ascultăm și Dumnezeu vorbește. Atunci când punem totul în rugăciunea noastră, atunci când ne rugăm cu tot corpul, vitalul, mintea și inima, atunci începem să-l simțim pe Dumnezeu. Atunci cuvintele noastre se opresc și noi ne deschidem către Dumnezeu. Aceasta este meditația. Rugăciunea și meditația sunt forme diferite de exprimare a aspirației noastre. Rugăciunea, rugăciunea intensă este necesară pentru a experimenta meditația, și chiar și căutătorii avansați au nevoie să se roage intens la începutul meditației lor. Dar o data ce începem să medităm rugăciunea nu mai este necesară. Conexiunea noastră cu divinitatea a fost făcută. Trebuie doar să fim receptivi și să păstrăm această conexiune.
În viitor meditația va face parte din practica zilnică a întregii omeniri. Odată ce omenirea va înțelege că  sufletul este conducătorul întregii noastre ființe, va acorda o atenție specială acestuia. Și meditația este modul în care putem să avem grijă de suflet și putem să ne hrănim sufletul. De aceea în viitor, copiii vor învăța încă din perioada de început a vieții lor cum să mediteze. Asta o să ne conducă către o omenire total schimbată.

Cristian

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu