Postări populare

duminică, 6 aprilie 2014

To give is to be happy - A dărui însemnă să fii fericit


To give is to be happy. There are two ways of giving. First we give from what we have, and then we give from what we are. Self-offering to the divinity within us is the highest form of giving and lead us to the highest bliss.
We do not need to give because it is moral or nice, but because it is our soul's, our divinity's way of living. And when we follow the soul we are happy. But in order to give we need to have. In order to have we need to work. That is valid both in the inner world and in the outer world. It is useless to have an urge of giving if we do not have nothing to offer. When we meditate, when we pray, we open up ourselves and let divinity from deep within ourselves to  fill  and fulfill us. Then when we relate, when we talk, when we smile to the others we offer them this divine happiness we just receive. Offering them our happiness bring us even more happiness. That is how the happiness spreads around the world and then come back to the source, to us,  even  richer than it was first. So let us  give and receive, give and be happy. 


A dărui înseamnă să fii fericit. Există două feluri de a dărui. În primul rând dăruim din ceea ce avem și apoi dăruim din ceea ce suntem. Oferirea de sine către divinitate este cea mai înaltă formă de dăruire și ne conduce la cea mai înaltă beatitudine. 
Nu trebuie să dăm pentru că este moral sau frumos, ci pentru ca aceasta este modul de a fi al sufletului nostru, al divinității din noi.  Și atunci când ne urmăm sufletul suntem fericiți. Dar pentru a putea da trebuie să avem. Pentru a putea să avem trebuie să muncim. Aceasta este valabil atât în lumea exterioară cât și în lumea interioară. Este inutil să ne dorim să oferim ceva atunci când nu avem nimic. Atunci când medităm, atunci când ne rugăm, ne deschidem și lăsăm divinitatea din adâncurile noastre să ne umple și să ne împlinească. Apoi atunci când relaționăm, când vorbim sau zâmbim, le oferim celor din jur această fericire divină pe care tocmai am primit-o. Oferindu-le acestora bucuria noastră, asta ne aduce și mai multă fericire. Acesta este modul în care fericirea se răspândește în lume și apoi se întoarce înapoi la sursă, la noi, chiar mai bogată decât a plecat. Așa că haideți să dăm și să primim, să dăm și să fim fericiți. 

Cristi

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu