Postări populare

miercuri, 16 aprilie 2014

Gratitude is Receptivity - Recunoștința este Receptivitate


In order to grow spiritually, we need to receive something that can sustain this grow. In order to receive we must have an emptiness inside us, a place where to receive what it comes. Many times we are so full of ourselves, so full of our thoughts, that there is no place for anything else there. When that is happening, we are dying slowly but sure.  To have this emptiness is to be receptive, to be hungry, to feel that there is more out there and to have the inner cry for more. If we do not have this inner cry, we cannot grow, we are bound to remain as we are.
The easiest and most effective way to be receptive is gratitude. When we have gratitude, we open up ourselves and create that emptiness inside us, and inside this emptiness something beautiful, pure and strong will come. That something is our divine food, the food that will feed our inner child, the soul, and help us grow into a divine instruments here on earth. And when our soul is nurtured, our whole being is happy, because the soul is our reality, our essence.
 That is why if we want to be happy we have  to offer our gratitude to the Highest.
So, if early in the morning, we can offer for five minutes, our deepest gratitude, our unconditional gratitude to the Supreme in us, we are going to feel His touch all over the day.

Pentru a crește spiritual, trebuie să primim ceva care să susțină această creștere. Pentru a primi trebuie să avem un spațiu liber în noi, un loc în care să primim ceea ce vine. De multe ori suntem atât de plini de noi și de gândurile noastre, încât nu este loc în noi pentru nimic altceva. Atunci când se întâmplă asta, încet încet murim.A avea acest gol înseamnă să fim receptivi, să ne fie foame, să simțim că există ceva mai mult și să avem un plâns interior pentru mai mult. Dacă nu avem acest plâns interior nu putem crește, suntem obligați să rămânem așa cum suntem. 
Cea mai simplă și eficientă cale de a fi receptivi este recunoștința. Atunci când avem recunoștință, ne deschidem și creăm un spațiu liber în noi, și în acest spațiu gol ceva frumos, pur și puternic va coborî. Acel ceva este hrana noastră divină, hrana care va hrăni copilul nostru interior, sufletul, și ne va ajuta să devenim un instrument divin aici pe pământ. Și atunci când sufletul nostru este hrănit, întreaga noastră ființă este fericită, pentru că sufletul este realitatea noastră, esența noastră.
De aceea dacă dorim să fim fericiți trebuie să oferim recunoștința noastră Înaltului. Așa că dacă putem oferi, dimineața devreme timp de cinci minute, recunoștința noastră cea mai adâncă, recunoștința noastră necondiționată, Supremului din noi, vom putea să-i simțim atingerea întreaga zi.

Cristian

1 comentarii: