Postări populare

luni, 21 aprilie 2014

I am in preparation - Mă pregătesc


I am in preparation. I am in preparation for a new dawn, a new morning, a new day. I shell consciously and forcefully bury my past experiences, experiences of failure, experiences of frustration, experiences of unworthiness. I shell obliterate from my memory tablet, all the uncomely experiences, all the unillumining experiences that I have had so far in my life. I am in preparation for an ever new life.
My new life will be a life of self-transcending and God-inviting smiles. My old life gave me what it had: fear of God, fear of desire and fear in desire. My new life give the message of love of God and fulfillment of God in God's own way. I am in preparation to become God's supremely chosen instrument - Him to love, Him to please, Him to fulfill  always and always in His own way.

Mă pregătesc. Mă pregătesc pentru un nou răsărit, pentru o nouă dimineață, pentru o nouă zi. Voi îngropa, conștient și cu toată forța, experiențele trecutului, experiențele eșecului, experiențele frustrării, experiențele lipsite de valoare. Voi șterge din tableta memoriei mele, toate experiențele neplăcute, experiențele lipsite de iluminare pe care le-am avut până acum în viață. Mă pregătesc pentru o viață mereu nouă.

Noua mea viață va fi o viață de transcendere-de-sine și de zâmbete care să-l cheme pe Dumnezeu. Vechea mea viață mi-a dat ceea ce avea: frica de Dumnezeu, frica de dorință și frica în dorință. Noua mea viață îmi dă mesajul dragostei de Dumnezeu și al împlinirii lui Dumnezeu în felul său propriu. Mă pregătesc să devin instrumentul ales în mod suprem a lui Dumnezeu - pe El să-l iubesc, pe El să-l mulțumesc, pe El să-l împlinesc mereu și mereu în felul Său propriu.

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu