Postări populare

vineri, 14 iunie 2013

How to develop patience


Patience is not something passive. On the contrary, it is something dynamic.

How to develop patience? In order to develop patience, we have to feel that we have launched into a spiritual journey, an inner journey, which has a Goal, and that this Goal wants us and needs us as much as we want and need it. This Goal is ready to accept us, to give us what it has, but it will do this in its own way at the choice Hour of God. We must know that God will give us His wealth in time. Patience will never tell us that it is a hopeless task. Patience will only tell us either that we are not ready or that the time is not ripe.

He who wants to be
A God-lover and God-server
Can never be satisfied
With a limited supply of patience.

Rabdarea nu este ceva pasiv. Dimpotriva, este ceva dinamic. 

Cum sa ne dezvoltam rabdarea? Pentru a dezvolta rabdarea, trebuie sa simtim ca ne-am lansat intr-o calatorie spirituala, o calatorie interioara, care are un Tel, si ca acest Tel are nevoie de noi si ne doreste la fel de mult cat avem noi nevoie si ne dorim acest Tel. Acest Țel este gata sa ne accepte, sa ne dea ceea ce are, dar va face asta in felul sau propriu la Ora aleasa a lui Dumnezeu. Trebuie sa stim ca Dumnezeu ne va oferi bogatia Lui in timp. Rabdarea nu ne va spune niciodata ca ceva este o sarcina imposibila. Rabdarea ne va spune fie ca nu suntem pregatiti sau ca nu este timpul potrivit. 

Cel ce doreste sa fie
Un iubitor-de-Dumnezeu si un servitor al lui Dumnezeu
Nu poate fi niciodata satisfacut
Cu o rezerva limitata de rabdare.

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu