Postări populare

luni, 8 aprilie 2013

Inner obedience


Inner obedience is the conscious recognition of one's higher life, higher reality, higher existence.

Inner obedience is a supreme virtue. Inner obedience is the achievement of one's true knowledge. When we obey the higher principles, higher laws, we love. When we love we become. we come to realise that we eternally are the Eternal Now. We listen to the Inner Pilot, who is guiding our destiny, who is moulding and shaping us in His own way. A seeker always tries to obey his inner voice. But very often a wrong voice will create unimaginable problems for the seeker. How will the seeker differentiate the real from the unreal, the right from the wrong? A sincere seeker will be able to distinguish a wrong voice if he notices that the voice wants him to get satisfaction from its message in a specific way, with a specific result. If the voice makes him feel that satisfaction will come only if the victory dawns, if succes comes, then he knows it is a wrong voice. When defeat looms large at the end of his action, and the seeker is doomed to disappointment, then he has to know it was a wrong voice. The right voice, the divine voice, will only inspire the seeker to right actions. The right voice does not care for the result as such.
Each divine thought 
That comes to you 
Will come to you, without fail, 
Like the sunrise.


Ascultarea interioară este recunoașterea conștientă a vieții noastre superioare, a realității noastre superioare, a existenței noastre superioare.


Ascultarea interioară este o virtute supremă. Ascultarea interioară este împlinirea cunoștinței veritabile a omului. Atunci când ne supuneam principiilor superioare, legiilor superioare, iubim. Și când iubim, devenim. Iar, când devenim, intelegem că nu suntem altceva decât Eternul Acum. Ascultăm Pilotul Interior care ne ghidează destinul, care ne formează și ne modelează în maniera Sa. Un căutător spiritual încearcă întotdeauna să-și asculte vocea interioară. Dar adesea se întâmplă ca o voce falsă sa-i cauzeze probleme inimaginabile. Cum va putea distinge realul de ireal, adevăratul de fals? Căutătorul, dacă este sincer, va putea recunoaște o voce falsă dacă remarcă cum această voce încearcă să-i impună să obtina din mesajul pe care ea i-l aduce, o anumita formă de satisfacție, cu anumite rezultate. Daca vocea îl face să creadă că nu va fi fericit decât dacă obține victoria, succesul, atunci va știi că această voce este falsă. Dacă în cursul acțiunii sale se va ciocni de eșec și acesta îi va fi de nesuportat, va fi pentru că vocea a fost una falsă. Vocea adevărată, vocea divină va inspira căutătorul doar la acțiuni corecte și ea nu se va atașa de rezultate, oricare ar fi acestea.

Fiecare gând divin care sosește 
Vi se va arăta în mod sigur 
Asemenea unui soare ce se înalță

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu