Postări populare

duminică, 7 aprilie 2013

The worst possible impurity

Doubt is the worst possible impurity in the human mind.

God is our highest part, our most illumined part. When we as individuals enter into our highest consciousness and know that we are in all, of all, and for all, at that time we do not doubt ourselves. At that time we are everything, so who can doubt whom? We embody God and want to reveal and manifest God, so we do not even dream of minimizing our capacity. We are spontaneously embodying and revealing the divine. When the real, the highest, the most illumined part in us comes to the fore, at that time we really love ourselves. We love ourselves because we know who we are. Love is not a kind of outer movement or action. Love is life, and life itself is spontaneously nectar and delight. The Supreme in us, who is infinite delight, loves us infinitely more that we love ourselves.

My Lord, 
Do teach me only one thing: 
How to love the world 
The way You love me.


Îndoiala este cea mai rea dintre toate impuritățile posibile din mentalul omului.

Dumnezeu este partea cea mai elevată din noi înșine și de asemenea cea mai iluminată. Atunci când intrăm în conștiința noastră cea mai înaltă, știm că suntem în tot, a tot și pentru tot; deci nu ne îndoim de noi înșine. În acel moment suntem totul: deci cine se poate îndoi de cine? Noi Îl încarnăm pe Dumnezeu și vrem să-L revelăm și să-L manifestăm , astfel nu ne gândim niciun moment să ne minimalizăm capacitatea. Noi încarnăm și revelăm în mod spontan Divinul. Doar atunci când sinele nostru real, sinele nostru cel mai înalt și cel mai luminos vine la suprafata putem da dovadă de o dragoste autentică față de noi înșine. Ne iubim pentru că știm cine suntem. Dragostea nu este un fel de mișcare sau de acțiune exterioară. Dragostea este viața, și viața însăși este un nectar și incantare. Supremul din noi, care este fericire infinită, ne iubește infinit mai mult decât ne iubim noi înșine.

Domnul meu, învață-mă un singur lucru:  
Cum să iubesc lumea așa cum Tu mă iubești.

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu