Postări populare

vineri, 17 mai 2013

Doubt is a slow poison

No doubt man is infinitely superior to a wild beast. But he always drinks two bottles of poison: one bottle is ego and the other is doubt. Until he has done away with these two bottles, man is no more than a higher animal.


Doubt is an undivine force. I call it a slow poison. Doubt is our worst enemy in the spiritual life. Today I doubt myself, tomorrow I doubt God, the day after tomorrow I doubt the whole world. If I doubt God, nothings happens; God remains as perfect as ever. If I doubt some other individual, that person remains the same. But when I doubt myself, I am ruined. I can not go even one inch forward. So the best thing is not to doubt oneself, not to doubt others and not to doubt God.

Why do you allow doubt
To spoil the perfection
Of your mind?
Why do you allow fear
To spoil the perfection 
Of your heart?
Why do you allow anxiety
To spoil the perfection
Of your life?


Fără îndoială omul este infinit superior unei fiare sălbatice. Dar el bea întotdeauna 2 sticle de otravă: o sticlă este egoul și cealaltă este îndoiala. Până când nu a renunțat la aceste sticle, omul nu e altceva decât un animal mai mare. 

Îndoiala este o forță nedivină. O numesc otravă lentă. Îndoiala este inamicul nostru cel mai periculos în viața spirituală. Astăzi mă îndoiesc de mine, mâine mă voi îndoi de Dumnezeu iar poimâine mă voi îndoi de întreaga lume. Dacă mă îndoiesc de Dumnezeu nu se întâmplă nimic; Dumnezeu rămâne la fel de perfect ca întotdeauna. Dacă mă îndoiesc de o altă persoană, acea persoană va rămâne aceeași. Dar când mă îndoiesc de mine sunt ruinat. Nu pot înainta cu nici măcar un inch. Deci cel mai bine este să nu ne îndoim de noi înșine, să nu ne îndoim de alții și să nu ne îndoim de Dumnezeu. 

De ce permiți îndoielii să distrugă perfecțiunea minții tale? 
De ce permiți fricii să distrugă perfecțiunea inimii tale? 
De ce permiți anxietății să distrugă perfecțiunea vieții tale?

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu