Postări populare

vineri, 10 mai 2013

Only acceptance Of God's Will

Desires are truly fulfilled only when they are perfectly transcended.

Possessions brings frustration, and renunciation is fruitless. What then, can give us peace of mind? Only acceptance of God's Will can give us true peace of mind. By accepting God's Will as our own, very own, we can get peace. Then only can our life be fruitful. In God's Eye there is no such thing as possession and renunciation. In God's Eye there is only one thing: acceptance-acceptance of God's Will. In our heart, in our life, there is only one ultimate prayer, the prayer that the Saviour Christ has taught us: " Let Thy Will be done." Millions of prayer have been written from time immemorial, but no prayer can equal this one: " Let thy Will be done." When we accept God's Will as our own, at every moment peace looms large in our life of wisdom, in our life of aspiration and in our life of dedication.

To master life's teeming problems,
Come out of the snare of teeming desires
And try to befriend the perfection-will
Of Infinity's satisfaction-heart.


Dorințele sunt cu adevărat îndeplinite doar atunci când sunt trascense în mod perfect. 

Posesiunea aduce frustrare și renunțarea este lipsită de fruct. Atunci, ce anume ne poate oferi pacea minții? Doar acceptarea Voinței Lui Dumnezeu ne poate da cu adevărat pacea minții. Acceptând Voința Lui Dumnezeu ca fiind a noastră, într-adevăr a noastră, putem obține pacea. Doar atunci viața noastră poate fi fructuoasă. În Ochiul Lui Dmnezeu nu există asemenea lucruri precum posesiunea și renunțarea. În Ochiul Lui Dumnezeu există un singur lucru: acceptarea- acceptarea Voinței Lui Dumnezeu. În inima noastră, în viața noastră, există o singură rugăciune esențială, rugăciunea pe care Salvatorul Christos ne-a învățat: ”Facă-se Voia Ta!”. Milioane de rugăciuni au fost scrise din timpuri imemoriale, dar nicio rugăciune nu o poate egala pe aceasta: ” Facă-se Voia Ta!”. Când acceptăm Voința Lui Dumnezeu ca pe a noastră proprie, în fiecare moment pacea strălucește în viața noastră de înțelepciune, viața noastră de aspirație și viața noastră de dedicație. 

Pentru a rezolva problemele înțesate ale vieții, 
Ieși din capcana dorințelor înțesate 
Și încearcă să te împrietenești cu dorința-perfecțiune 
A inimii-satisfacție a Infinitului.

Sri Chinmoy

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu